Retourzenden

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien de consument meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of hij het wil houden) en daardoor schade aan het product ontstaat, is hij/zij voor deze waardevermindering aansprakelijk. Consument mag de producten beoordelen/gebruiken op die wijze zoals in een winkel ook mogelijk is. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De retourzending dient binnen 14 dagen na ontvangst van het product telefonisch of per mail te worden aangemeld. Nadat de retourzendig is aangemeld heeft de consument nog 14 dagen om het product terug te sturen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening en indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping, terugbetalen, mist het product ook daadwerkelijk binnen die termijn is teruggezonden.

Na ontvangst en controle krijgt u het aankoopbedrag van de lamp op uw rekening retour. Naast het aankoopbedrag krijgt u ook de eventuele verzendkosten van de heenzending teruggestort indien u de gehele bestelling retourneert. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Indien u bij het aanmelden van uw retourzending de gegevens van de rekening waarop het bedrag teruggestort kan worden invult, gaan wij ervan uit dat u hiermee instemt.

Voor een snelle afhandeling is het aan te raden de retourzending bij ons aan te melden. Dat kan met een e-mail naar info@shadee-verlichting.nl of telefonisch op 036 5403433. Vermeld het order- of factuurnummer van de lamp zoals deze vermeld staan. Zend de lamp in de originele verpakking, voor zover redelijkerwijs mogelijk, aan: Shadee Design verlichting, Steurstraat 1a, 1317 NZ, Almere.

Artikel defect

Allereerst betreuren wij elke defecte lamp en wij zullen er alles aan doen het defect op te lossen. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van het probleem.
Allereerst vragen wij u dan ook het defect binnen de zichttermijn van 14 dagen bij ons te melden. Dat kan met een e-mail naar info@shadee-verlichting.nl of telefonisch op 036 5403433. Vermeld naast het defect ook het order- of factuurnummer van de lamp zoals deze op de factuur vermeld staan alsmede uw rekeninggevens voor het vergoeden van de verzendkosten. Wij beoordelen het probleem en geven aan op welke manier het kan worden opgelost.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
1) De lamp wordt omgeruild voor een nieuw exemplaar. Een nieuwe lamp wordt u na melding van het defect toegezonden. De defecte lamp dient u zo snel mogelijk na ontvangst van de vervangende lamp te worden teruggezonden.
2) De lamp wordt gerepareerd. Na ontvangst en constatering van het defect ontvangt u de verzendkosten retour, mits verzonden conform onze instructies welke u per mail of telefonsich hebt ontvangen. Wij repareren de lamp zo spoedig mogelijk.
3) Een onderdeel kan worden vervangen. In geval van bijvoorbeeld een defecte transformator of een gebroken glas is het niet nodig de gehele lamp terug te sturen. In overleg dient het kapotte onderdeel te worden teruggestuurd alvorens wij een vervangend onderdeel opsturen.
4) U ziet af van de verkoop conform het herroepingsrecht als hierboven beschreven.

Als aan op deze pagina genoemde voorwaarden wordt voldaan kan een en ander snel en naar tevredenheid worden afgehandeld.